skip to Main Content
Zəng sifariş et

Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi İran və Rusiya arasında yük daşımalarının ən mühüm nəqliyyat istiqamətidir. Bu dəhliz Hindistan və Fars körfəzi ölkələri ilə Rusiya, Qərbi Avropa, Baltik dənizi və Skandinaviya ölkələri arasında alternativ yük daşımaları istiqaməti olaraq yaradılmışdır.

ŞİMAL-CƏNUB BND MARŞRUTU

Hindistan  İran  Azərbaycan  Rusiya  Baltik dənizi.

MAŞRUTUN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Bu BND-nin Fars körfəzi-Süveyş kanalı-Aralıq dənizi-Baltik dənizi marşrutu qarşısında üstünlüyü məsafənin 16000 km-dən 72000 km-dək qısalması və bununla da daşınma vaxtının 45-60 gündən 20 günədək azalmasıdır.

Operativ tarif almaq istəyirsiniz?

BİZİM OPERATİV SİFARİŞ XİDMƏTİMİZDƏN İSTİFADƏ EDİN!

Onlayn
sifariş
Zəng
sifariş et
SIXIŞDIR