Cənub-Qərb Nəqliyyat Dəhlizi Azərbaycandan tranzitlə Avropa İttifaqı və Hindistan arasında yüklərin daşınmasına yönəldilib. Bununla əlaqədar olaraq bu dəhlizin inkişafına böyük diqqət yetirilir.

CƏNUB – QƏRB MARŞRUTU

Hindistan  Fars körfəzi  İran  Azərbaycan  Gürcüstan  Ukrayna  Avropa.

MARŞRUTUN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Bu dəhliz daşıma müddətini 35-37 gündən 12 günədək azaltmağa imkan verir.